Raporty bieżące ESPI 2020

Raport ESPI 127/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

31 grudnia 2020

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 30 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 100 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 190,66 […]

Read More

Raport ESPI 126/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

29 grudnia 2020

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 29 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 90 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 193,79 […]

Read More

Raport ESPI 125/2020 Przedłużenie procesu przeglądu opcji strategicznych

29 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 42/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku o przeglądzie opcji strategicznych oraz o wyborze doradców w procesie M&A, postanowił przedłużyć proces przeglądu opcji strategicznych do końca stycznia 2021 roku. Zarząd Emitenta będzie przekazywał […]

Read More

Raport ESPI 124/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

29 grudnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 28 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 90 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 195,58 zł za akcję. […]

Read More

Raport ESPI 123/2020 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

28 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego […]

Read More

Raport ESPI 122/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

28 grudnia 2020

Temat Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. otrzymał powiadomienia od Konrada Rekiecia oraz Mateusza Lenarta […]

Read More

Raport ESPI 121/2020 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

22 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego […]

Read More

Raport ESPI 120/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

22 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 22 grudnia 2020 […]

Read More

Raport ESPI 119/2020 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

21 grudnia 2020

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków […]

Read More

Raport ESPI 118/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

21 grudnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 21 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 1314 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 197,72 zł za akcję. […]

Read More