Raporty ESPI 2019

Raport ESPI 58/2019

27 grudnia 2019

Data sporządzenia: 2019-12-27 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat Zwrot kosztów produkcji i marketingu “Layers of Fear VR” Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ informuje, że sprzedaż gry “Layers of Fear VR” zgodnie z szacunkami Emitenta osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry w wersji […]

Read More

Raport ESPI 57/2019

13 grudnia 2019

Data sporządzenia: 2019-12-13 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Planowane daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Valve Index i Oculus Quest Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _ Emitent _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu dystrybucji gry Layers of […]

Read More

Raport ESPI 56/2019

12 grudnia 2019

Data sporządzenia: 2019-12-12 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – […]

Read More

Raport ESPI 55/2019

3 grudnia 2019

Date sporządzenia: 2019-12-03 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Oculus Rift i PC VR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _ Emitent _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 10 grudnia 2019 […]

Read More

Raport ESPI 54/2019

29 listopada 2019

Data sporządzenia: 29.11.2019 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat Ustalenie daty premiery gry Blair Witch w wersji pudełkowej na platformę PC i konsole Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 31 stycznia 2020 r. dystrybucji […]

Read More

Raport ESPI 53/2019

19 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-19 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More

Raport bieżący ESPI 52/2019

19 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-19 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry Blair Witch na platformie PlayStation 4 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 3 grudnia 2019 r. dystrybucji gry „Blair […]

Read More

Raport bieżący ESPI 51/2019

6 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06 Skrócona nazwa emitenta: Bloober Team S A  Temat: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu […]

Read More

Raport bieżący ESPI 50/2019

6 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, podaje do wiadomości publicznej, że powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 […]

Read More

Raport bieżący ESPI 49/2019

5 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-05 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariuszy otyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 listopada 2019 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, […]

Read More