Raporty EBI 2017

Raport bieżący EBI nr 32/2017

15 października 2017

ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017  Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) informuje, iż zmienia termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017r. z dnia 9 listopada 2017 r. na dzień 14 listopada 2017 r. O pierwotnej dacie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Zmiana […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 31/2017

5 października 2017

Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 05.10.2017 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Sekretarza Rady w osobie p.Macieja Niewiadomskiego, który pełni równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Życiorys p.Macieja Niewiadomskiego załączony zostały do Raportu bieżącego EBI nr 26/2017 z dnia 17.07.2017 r. Życiorys dostępny jest również […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 30/2017

4 października 2017

Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A.  Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 4 października 2017 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 25 września 2017 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki: zmieniono §6 ust. 1, § 7 ust. 4, § 15, § […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 27/2017

1 sierpnia 2017

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 31.07.2017 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie p.Macieja Niewiadomskiego i Wiceprzewodniczącego Rady w osobie p.Łukasza Rosińskiego. Życiorysy p.Macieja Niewiadomskiego i p. Łukasza Rosińskiego załączone zostały do Raportu bieżącego EBI nr 26/2017 z dnia 17.07.2017 r. Życiorysy dostępne […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 26/2017

17 lipca 2017

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.  Zarząd spółki Bloober Team S.A.. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 lipca 2017 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: a) Andrzej Zyguła b) Marcin Borek c) Rafał Małek d) Łukasz Rosiński e) Maciej Niewiadomski Życiorys nowo powołanych Członków […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 25/2017

17 lipca 2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 17 lipca 2017 r.  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Informacja o uchwałach podjętych oraz informacja odnośnie uchwał nie podjętych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 7a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 24/2017

14 lipca 2017

Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce kolejne zmiany do opublikowanych projektów uchwał. Zmiany dotyczą uchwał: w sprawie zmiany Statutu (wyłączenie do odrębnego głosowania zmian par. 16) […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 23/2017

13 lipca 2017

Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r., publikacja CV kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce kolejne zmiany do opublikowanych projektów uchwał. Zmiany dotyczą […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 22/2017

13 lipca 2017

Zmiana projektów uchwał ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty uchwał w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany Statutu […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 21/2017

30 czerwca 2017

Zmiana projektu uchwały ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki. Zgłoszenie to dotyczy uchwały w zakresie sprawy wprowadzonej do porządku obrad […]

Read More