Raporty EBI 2016

Raport bieżący EBI nr 42/2016

1 września 2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Pan Łukasz Babieno z dniem 1 września 2016 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. W związku z powyższą rezygnacją liczba członków Rady Nadzorczej Emitenta zmniejszyła się do czterech osób. Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podstawa […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 41/2016

10 sierpnia 2016

Raport kwartalny za II kwartał 2016  Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu Załączniki: 85116-raport-kwartalny-za-ii-kwartal-2016-roku

Read More

Raport bieżący EBI nr 40/2016

2 lipca 2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2016 r. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 39/2016

1 lipca 2016

Premiera DLC: „Layers of Fear: Inheritance?, prezentacja gry w ramach RTX 2016 .  Zarząd spółki Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, że ustalona została data premiery nowego dodatku DLC o nazwie „Layers of Fear: Inheritance?. Nowa produkcja Emitenta zostanie zaprezentowana dnia 1 lipca 2016 na RTX 2016 w Austin. „Layers of Fear: Inheritance” zostanie wydane w wersji na PC, MAC, PlayStation 4 oraz Xbox […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 38/2016

29 czerwca 2016

Projekt Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1  Zarząd spółki Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, że projekt Emitenta pt. ?|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach? znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?. Koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8 379 547,76 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 36/2016

28 czerwca 2016

Projekt spółki zależnej Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego  Zarząd spółki Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, że projekt spółki zależnej Emitenta -iFun4all S.A. znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego ? 4 Stock. Całkowity koszt projektu wynosi 120 000 zł, a rekomendowana kwota […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 34/2016

24 czerwca 2016

Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015  Zarząd Bloober Team S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż zmienia termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015. Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 29 czerwca 2016 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 24 czerwca 2016 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 6 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 33/2016

15 czerwca 2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce iFun4all S.A.  Zarząd spółki Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta- iFun4all S.A. Do podwyższenia doszło w wyniku emisji 2 200 000 akcji serii B oferowanych nie więcej niż 149 osobom w drodze subskrypcji prywatnej. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 32/2016

13 czerwca 2016

Gra >Observer_ na platformie Xbox One  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, że gra >Observer_ ukaże się między innymi na konsoli Xbox One. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarzadu

Read More

Raport bieżący EBI nr 31/2016

11 czerwca 2016

Zmiana daty publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok  Zarząd Bloober Team S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015. Przekazanie raportów do publicznej wiadomości nastąpi dnia 24 czerwca 2016 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 8/2016 w dniu 14 czerwca 2016 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian. […]

Read More