Raporty EBI 2014

Raport bieżący EBI nr 56/2014

29 grudnia 2014

Projekt Emitenta na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że projekt Emitenta zatytułowany ?Objęcie ochroną patentową innowacyjnego sposobu symultanicznej rozgrywki na dwóch lub większej ilości ekranów? znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach IV konkursu Patent Plus organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Emitent uzyskał dofinansowanie w wysokości 398 275,00 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 55/2014

18 grudnia 2014

Zmniejszenie stanu posiadania akcji  Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 54/2014

10 grudnia 2014

Premiera Basement Brawl na rynku chińskim Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że specjalna wersja gry Basement Brawl przygotowana na rynek chiński, ukaże się w oknie startowym konsoli PlayStation 4 na tamtejszym regionie. Gra Basement Brawl zostanie zaprezentowana 11 grudnia 2014r. na konferencji Sony poświęconej premierze konsoli PlayStation 4 na rynku chińskim. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że ukazanie się […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 53/2014

8 grudnia 2014

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku jednostki zależnej od Emitenta ? Digital Games Services Sp. z o.o.  Zarząd Emitenta Bloober Team S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2014r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił oddalić wniosek jednostki zależnej od Emitenta- Spółki Digital Games Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o ogłoszenie upadłości Digital […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 52/2014

4 grudnia 2014

Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Scopophobia.  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Spółka zakończyła prace preprodukcyjne nad grą Scopophobia w wersji na komputery PC oraz PlayStation 4. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Read More

Raport bieżący EBI nr 51/2014

24 listopada 2014

Rozpoczęcie zamkniętych beta testów gry Basement Brawl Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że Spółka rozpoczęła zamknięte beta testy gry Basement Brawl. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Read More

Raport bieżący EBI nr 50/2014

18 listopada 2014

Rejestracja zmian statutu Emitenta  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Bloober Team S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 roku. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 48/2014

14 października 2014

Otrzymanie przez Emitenta decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że 13 października 2014r. otrzymał decyzję wydaną przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w przedmiocie przyznania dofinansowania na realizację projektu ?Medium- completely innovative design video games?. Decyzja wchodzi w życie z dniem jej notyfikacji Emitentowi i na jej mocy otrzymuje on dofinansowanie w wysokości 150 000 Euro na realizację wyżej wspomnianego […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 47/2014

18 września 2014

Udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. na grę Basement Brawl w wersji na PlayStation Vita na terytorium Chin  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o udzieleniu licencji Sony Computer Entertainment Inc. na wydanie, dystrybucję, promocję oraz sprzedaż gry Basement Brawl na terytorium Chin w wersji na PlayStation Vita. Licencja została udzielona na okres 5 lat. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że w jego ocenie udzielenie licencji […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 46/2014

16 września 2014

Udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. na grę Basement Brawl w wersji na PlayStation 4 na terytorium Chin  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o udzieleniu licencji Sony Computer Entertainment Inc. na wydanie, dystrybucję, promocję oraz sprzedaż gry Basement Brawl na terytorium Chin w wersji na PlayStation 4. Licencja została udzielona na okres 5 lat. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że w jego ocenie udzielenie licencji […]

Read More