Raporty EBI 2013

Raport bieżący EBI nr 49/2013

27 grudnia 2013

Wniosek Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach II Konkursu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, że Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznała Bloober Team S.A. dofinansowanie w ramach II Konkursu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL . Emitent uzyska wsparcie w wysokości 198 676 zł na realizację projektu pn. „Doskonalenie produkcji i działań marketingowych w celu komercjalizacji wyników z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku globalnym”. Zarząd […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 48/2013

16 grudnia 2013

Zakwalifikowanie Bloober Team S.A. do indeksy NCIndex30  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. zostanie przeprowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodyką indeksu w skład NCIndex30 po sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. wejdą akcje Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 47/2013

16 grudnia 2013

Zawarcie istotnej umowy z Desura Pty Ltd. Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 16 grudnia 2013r. roku Emitent zawarł umowę na cyfrową dystrybucję gry A-men w wersji na PC z Desura Pty Ltd., operatorem portalu desura.com. Na mocy zawartej umowy, Emitent udziela Desura Pty Ltd. niewyłącznej licencji na dystrybucję gry A-men w wersji na PC Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 46/2013

13 grudnia 2013

Zawarcie istotnej umowy z Gamer’s Gate AB  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 13 grudnia 2013r. Emitent zawarł umowę na cyfrową dystrybucję gry A-men w wersji na PC z Gamer’s Gate AB, operatorem portalu gamersgate.com. Na mocy zawartej umowy, Emitent udziela Gamer’s Gate AB niewyłącznej licencji na dystrybucję gry A-men w wersji na PC Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 45/2013

13 grudnia 2013

Zawarcie istotnej umowy z Valve Corporation  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 13 grudnia 2013r. roku Emitent zawarł umowę na cyfrową dystrybucję gry A-men w wersji na PC z Valve Corporation, operatora portalu steampowered.com. Na mocy zawartej umowy, Emitent udziela Valve Corporation niewyłącznej licencji na dystrybucję gry A-men w wersji na PC Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 44/2013

5 grudnia 2013

Wyznaczenie daty premiery bundle pack w skład którego wejdą gry A-men i A-men 2 w Europie  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2013r. powziął informację o wyznaczeniu na 18 grudnia 2013r. daty premiery bundle pack w skład którego wejdą gry A-Men oraz A-Men 2 w wersji na PlayStation Vita na terytorium Europy. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta wprowadzenie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 43/2013

27 listopada 2013

Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 oraz Deathmatch Village w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Azji z wyłączeniem Japonii  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 listopada 2013r. powziął informację o wyznaczeniu na 17 grudnia 2013r. daty premiery gry A-Men 2 oraz Deathmatch Village w wersji na PlayStation 3 i PlayStation Vita na terytorium Azji z wyłączeniem Japonii. Obie gry dostępne będą w dystrybucji […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 40/2013

18 października 2013

Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Europy  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 17 października 2013r. powziął informację o wyznaczeniu na 6 listopada 2013 daty premiery gry A-Men 2 w wersji na PlayStation 3 i PlayStation Vita na terytorium Europy. Gra dostępna będzie w dystrybucji cyfrowej. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 39/2013

16 października 2013

Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Ameryki Północnej  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 15 października 2013r. powziął informację o wyznaczeniu na 5 listopada 2013 daty premiery gry A-Men 2 w wersji na PlayStation 3 i PlayStation Vita na terytorium Ameryki Północnej. Gra dostępna będzie w dystrybucji cyfrowej. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 38/2013

14 października 2013

Emisja obligacji serii C  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że dnia 14 października 2013r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną 1 paźdzernika 2013 r., podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C. Na mocy wyżej wymienionej uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Obligacje będą zaoferowane w sposób […]

Read More