Raporty EBI 2012

Raport bieżący EBI nr 47/2012

14 grudnia 2012

Zawarcie istotnej umowy z S.A.D. GmbH  Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 14 grudnia 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a S.A.D. GmbH. Zgodnie z zapisami umowy Emitent udzielił S.A.D. GmbH. licencji w zakresie m.in. wytwarzania, sprzedaży (również przez sieć online), dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men w wersji na PC na terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Z tytułu zawartej umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w postaci zaliczki oraz prowizji […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 46/2012

30 listopada 2012

Zawarcie istotnej umowy z Freeky Games Sp. z o.o. w organizacji  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 30 listopada 2012 r. została zawarta istotna umowa między Emitentem a Freeky Games Sp. z o.o. w organizacji; Przedmiotem umowy jest realizacja przez Emitenta określonego w umowie tytułu na zlecenie Freeky Games sp. z o.o. w organizacji. Wynagrodzenie Emitenta za realizację projektu objętego umową zostało określone ryczałtowo, objęte jest jednak […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 45/2012

29 listopada 2012

Istotna zmiana umowy spółki zależnej  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 r. doszło do zmiany umowy spółki zależnej Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W wyniku zmiany doszło do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.669.400 zł poprzez objęcie przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi dodatkowych 15 907 udziałów o wartości […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 44/2012

10 listopada 2012

Zawiązanie spółki zaleznej  Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 r. Emitent zawiązał spółkę zależną: Freeky Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Emitent objął 97% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z umową kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 874 050 zł i dzieli się na 17 481 równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 42/2012

10 października 2012

Powołanie członka Rady Nadzorczej  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę na podstawie § 21 ust. 1 Statutu spółki Bloober Team S.A Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Piotr Babieno – […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 41/2012

10 października 2012

Uchwały podjęte przez NWZA 9 października 2012  Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się dnia 9 października 2012 roku w Krakowie, pod adresem Cystersów 9, oraz wyniki głosowań nad podjętymi uchwałami. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 40/2012

3 października 2012

Zawarcie istotnej umowy z Namco Bandai Games America Inc Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 2 października 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a Namco Bandai Games America Inc. Zgodnie z zapisami umowy Emitent udzielił Namco Bandai Games America Inc. wyłącznej licencji w zakresie m.in. sprzedaży (przez sieć online), dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium Ameryki Północnej oraz Południowej, […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 39/2012

1 października 2012

Zawarcie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu Warunkowej Umowy Inwestycyjnej przez Emitenta. Dnia 01 października 2012 roku Emitent sfinalizował negocjacje z Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, która zarządza funduszem inwestycyjnym StartMoney, w efekcie czego doszło do zawarcia Warunkowej Umowy Inwestycyjnej. W ramach projektu, po ziszczeniu warunku zawieszającego, Bloober Team S.A obejmie jako pomysłodawca […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 38/2012

28 września 2012

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta. W dniu 27 września 2012 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o zawarciu przez iFun4all sp. z o.o., spółkę w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, umowy dotyczącej portingu gry rosyjskiego wydawcy i operatora gier społecznościowych, spółki 101XP, na systemy iOS i Android. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 37/2012

27 września 2012

Rezygnacja osoby nadzorującej  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 września 2012 r. powziął informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Bełecha z członkostwa w Radzie Nadzorczej Bloober Team SA. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes […]

Read More