Raporty EBI 2011

Raport bieżący EBI nr 23/2011

10 listopada 2011

Odwołanie prognoz wyników finansowych na 2011 rok  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. w świetle przedstawionych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku wyników finansowych, odwołuje prognozy wyników finansowych, które były publikowane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na NewConnect i oświadcza, że nie będzie publikował nowych prognoz na 2011 rok. Jak zostało wskazane w raporcie […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 21/2011

26 października 2011

Zawarcie istotnej umowy z Kotobuki Solution Co., Ltd. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu przez Emitenta istotnej umowy. W dniu 25 października 2011 roku spółka Bloober Team S.A. zawarła umowę z japońskim wydawcą i dystrybutorem Kotobuki Solution Co., Ltd. (znanym jako KEMCO). Umowa dotyczy gry Assault Armies, która została wyprodukowana przez Bloober Team S.A. z przeznaczeniem na konsolę […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 20/2011

29 września 2011

Rejestracja zmian w statucie spółki Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 29 września 2011 roku uzyskał informację o wydaniu dnia 22 września 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wpisie do rejestru zmian statutu Spółki, wprowadzonych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 19/2011

5 września 2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku  Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2011 roku. 1. Piotr Babieno 353380 akcji, 353380 głosów, co […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 18/2011

1 września 2011

Powołanie osób nadzorujących  Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu członków Rady Nadzorczej Emitenta. Uchwałą nr 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2011 roku pan Dariusz Orłowski został powołany na członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 17/2011

1 września 2011

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2011 roku Pan Andrzej Soczek, jako pełnomocnik akcjonariusza – Spółki pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 16/2011

1 września 2011

Odstąpienie przez NWZ Bloober Team S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 33 odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 planowanego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 33 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 15/2011

1 września 2011

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku  Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku w lokalu przy ulicy Cystersów numer 9 w Krakowie, w obecności notariusza Sylwii Jankiewicz, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Urzędniczej numer 47 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. W załączeniu […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 14/2011

23 sierpnia 2011

Zawarcie istotnej umowy  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa między iFun4all sp. z o.o., spółką w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, a spółką TDC (Asian) Ltd. Umowa dotyczy gry „Paper Wars: Cannon Fodder” na urządzenia mobilne i telefony komórkowe. iFun4all sp. z o.o. udzieliła TDC […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 12/2011

8 sierpnia 2011

Zawarcie istotnej umowy z Bulkypix sas  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy z francuskim wydawcą gier na platformę iOS – spółką Bulkypix sas. Emitent udzielił Bulkypix wyłącznej licencji m.in. w zakresie dystrybucji, sprzedaży i promocji gier Music Master Chopin Classic, Music Master Chopin Rock, Music Master Chopin Pop w wersji na platformę iOS na terytorium wszystkich państw świata, poza Japonią, Chinami […]

Read More