Trzeci fundusz w akcjonariacie Bloober Team

TFI PZU poinformowało wczoraj o przekroczeniu progu 5 proc. w kapitale akcyjnym Bloober Team. To trzecie po Quercus TFI i MetLife TFI, towarzystwo funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie spółki.  Inwestycję  w papiery Bloober Team zamknęła firma Satus Venture.   

            - Widzimy zwiększone zainteresowanie naszymi papierami w ostatnich miesiącach. Cieszy nas, że nasz akcjonariat staje się stabilniejszy, a co za tym idzie notowania spółki są mniej podatne na ruchy spekulacyjne i niekontrolowaną podaż akcji. W ciągu ośmiu miesięcy pozyskaliśmy trzech dużych akcjonariuszy instytucjonalnych, co jest potwierdzeniem zaufania dla naszej strategii. Bloober Team staje się jednym z najlepszych producentów horrorów na świecie – podkreśla Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

             Po zakupie na sesji 2 listopada 8444 akcji Bloober Team, fundusz TFI PZU (poprzez zarządzane przez siebie fundusze: PZU FIO Parasolowy oraz PZU Specjalistyczny FIO Globalnych Inwestycji) posiada łącznie 94 637 akcji krakowskiej spółki stanowiących 5,35% udział w kapitale akcyjnym firmy.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach z inwestycji w Bloober Team wychodził fundusz Satus Venture.  Po sesji 27 października zszedł poniżej 5% w kapitale akcyjnym, a w miniony poniedziałek poinformował, że wyszedł z niej całkowicie osiągając stopę zwrotu w wysokości 550%. - Myślę, że dla Satus Venture była to świetna lokata kapitału. Inwestując niespełna 2 mln zł zainkasował 13 mln zł. Niewykluczone, że gdyby nie regulacje, które nakazywały mu zamknięcie inwestycji w określonym czasie, nadal pozostałby naszym udziałowcem. Akcje Bloober Team były najlepszą inwestycją tego funduszu – zauważa Piotr Babieno.

Obecnie największym udziałowcem Bloober Team jest prezes Piotr Babieno posiadający 19,99% akcji w kapitale akcyjnym spółki. Quercus TFI ma 6,09 % a MetLife TFI 5,47%.