Strategia Spółki na lata 2018 - 2020

Założenia przyjętej w dniu 18 grudnia 2017 r. Strategii Biznesowej Spółki Bloober Team S.A. na lata 2018-2020:

1. Działalność wydawnicza:
Zgodnie z założeniami przyjętej Strategii, Spółka w dalszym ciągu zamierza tworzyć wyłącznie gry z gatunku horror psychologiczny, wydając docelowo 2 gry rocznie w przedziale cenowym między 19,99 a 39,99 USD/EURO. W latach 2018-2019 Spółka planuje przeprowadzić 4 premiery swoich gier.

2. Skup akcji własnych:
Spółka planuje dokonać skupu akcji własnych w ramach przyjętego w roku 2018 Programu Motywacyjnego.

3. Rozwój posiadanych brandów.
W latach 2018 – 2020 Spółka planuje rozwijać swoje posiadane brandy na różnych polach eksploatacji. Spółka w dalszym ciągu zamierza prowadzić prace badawczo – rozwojowe, których zadaniem będzie pomoc w osiągnięciu przez Spółki pozycji leadera w wybranej przez siebie specjalizacji.

4. Rozwój Grupy Kapitałowej
Spółka zamierza w 2018 rozwinąć działalność swojej spółki zależnej Bloober Team NA w Kalifornii, USA. Działalność amerykańskiej spółki ma dotyczyć przede wszystkim sprzedaży i promocji tytułów Emitenta na rynku amerykańskim i światowym.
Ponadto Spółka planuje w 2018 roku przejść na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Emitent rozważa również wstępnie możliwość dokonania potencjalnego przejęcia innej spółki z branży gier komputerowych.