Spotkanie z inwestorami

Zarząd Bloober Team S.A.  informuje, że dnia 26 maja 2015 r. w siedzibie spółki, przy ul. Cystersów 9 w Krakowie, o godzinie 13:00, odbędzie się spotkanie z inwestorami, na którym omówione zostaną wyniki finansowe Spółki, aktualnie realizowane projekty oraz plany rozwoju. Zarząd będzie również odpowiadał na pytania akcjonariuszy.

Wszelkie pytania dotyczące spotkania prosimy kierować pod adres t.muchalski@everestconsulting.pl

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać pod adresem barbara.kulaga@blooberteam.com