Raporty bieżące

2017

 RAPORT 12/2017 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2017 r.

 RAPORT 11/2017 - Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

 RAPORT 10/2017 - Korekta raportu bieżącego nr 7/2017 - powołanie członków Rady Nadzorczej.

 RAPORT 9/2017 - Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 RAPORT 8/2017 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 4 maja 2017 r.

 RAPORT 7/2017 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

 RAPORT 6/2017 - Korekta raportu 5/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 5/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 4/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 maja 2017r.

 RAPORT 3/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 RAPORT 2/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

 RAPORT 1/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 

ARCHIWUM 2016

ARCHIWUM 2015

ARCHIWUM 2014

ARCHIWUM 2013

ARCHIWUM 2012

ARCHIWUM 2011