Raporty bieżące

2019

RAPORT 3/2012_RAPORT 2/2019 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2018 r Bloober.

RAPORT 3/2012_RAPORT 1/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2018

RAPORT 3/2012_RAPORT 19/2018 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2018 r Bloober.

RAPORT 3/2012 RAPORT 18/2018 - Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla potrzeb prospektu emisyjnego

RAPORT 3/2012 RAPORT 16/2018 - Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

RAPORT 3/2012 RAPORT 15/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018r.

RAPORT 3/2012 RAPORT 12/2018 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2017.

RAPORT 3/2012 RAPORT 11/2018 -  Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2018 r.

RAPORT 3/2012 RAPORT 9/2018 - Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 15 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

RAPORT 3/2012 RAPORT 8/2018 - Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej

RAPORT 3/2012 RAPORT 7/2018 - Zarządzenie przerwy w obradach NWZ wraz z treścią uchwał podjętych w dniu 6 marca 2018r.

RAPORT 3/2012 RAPORT 6/2018 - Zmiana projektu uchwały NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 marca 2018 roku

RAPORT 3/2012 RAPORT 5/2018 - Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki

RAPORT 3/2012 RAPORT 4/2018 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAPORT 3/2012 RAPORT 3/2018 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2017 r.

RAPORT 3/2012 RAPORT 2/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2018r.

RAPORT 3/2012 RAPORT 1/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

ARCHIWUM 201

ARCHIWUM 2016

ARCHIWUM 2015

ARCHIWUM 2014

ARCHIWUM 2013

ARCHIWUM 2012

ARCHIWUM 2011