Raporty bieżące

2019

RAPORT 3/2012_RAPORT 8/2018 - Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

RAPORT 3/2012_RAPORT 7/2018 - Powołanie członków zarządu kolejnej kadencji

RAPORT 3/2012_RAPORT 6/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019r.

RAPORT 3/2012_RAPORT 5/2019 - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2018

RAPORT 3/2012_RAPORT 4/2019 - Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

RAPORT 3/2012_RAPORT 3/2019 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2019 r.

RAPORT 3/2012_RAPORT 2/2019 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2018 r Bloober.

RAPORT 3/2012_RAPORT 1/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

ARCHIWUM 2018

ARCHIWUM 201

ARCHIWUM 2016

ARCHIWUM 2015

ARCHIWUM 2014

ARCHIWUM 2013

ARCHIWUM 2012

ARCHIWUM 2011