Raporty bieżące 2017

2017

 RAPORT 33/2017 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2017 r.

 RAPORT 32/2017 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017.

 RAPORT 31/2017 - Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

 RAPORT 30/2017 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A.

 RAPORT 29/2017 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2017 r. 

 RAPORT 28/2017 - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

 RAPORT 27/2017 - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. 

 RAPORT 26/2017 - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

 RAPORT 25/2017 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 17 lipca 2017 r.

 RAPORT 24/2017 - Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r.

 RAPORT 23/2017 - Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r., publikacja CV kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

 RAPORT 22/2017 - Zmiana projektów uchwał ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku

 RAPORT 21/2017 - Zmiana projektu uchwały ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku

 RAPORT 20/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 19/2017 - Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki

 RAPORT 18/2017 - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A.

 RAPORT 17/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 16/2017 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 RAPORT 15/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017r.

 RAPORT 14/2017 - Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2016

 RAPORT 13/2017 - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2016

 RAPORT 12/2017 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2017 r.

 RAPORT 11/2017 - Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

 RAPORT 10/2017 - Korekta raportu bieżącego nr 7/2017 - powołanie członków Rady Nadzorczej.

 RAPORT 9/2017 - Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 RAPORT 8/2017 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 4 maja 2017 r.

 RAPORT 7/2017 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

 RAPORT 6/2017 - Korekta raportu 5/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 5/2017 - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 RAPORT 4/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 maja 2017r.

 RAPORT 3/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 RAPORT 2/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

 RAPORT 1/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.