Raporty bieżące 2016

2016

 RAPORT 43/2016 - Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2016 r.

 RAPORT 42/2016 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 RAPORT 41/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016

 RAPORT 40/2016 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2016 r.

 RAPORT 39/2016 - Premiera DLC: "Layers of Fear: Inheritance”, prezentacja gry w ramach RTX 2016 

 RAPORT 38/2016 - Projekt Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1

 RAPORT 37/2016 - Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

 RAPORT 36/2016 - Projekt spółki zależnej Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

 RAPORT 35/2016 - Jednostkowy raport roczny za rok 2015

 RAPORT 34/2016 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

 RAPORT 33/2016 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce iFun4all S.A. 

 RAPORT 32/2016 - Gra >Observer_ na platformie Xbox One

 RAPORT 31/2016 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

 RAPORT 30/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

 RAPORT 29/2016 - Prace nad Layers of Fear w wersji na VR

 RAPORT 28/2016 - Prezentacja gry >observer_

 RAPORT 27/2016 - Zbycie znacznego pakietu akcji w spółce zależnej

 RAPORT 26/2016 - Zakończenie emisji akcji spółki zależnej

 RAPORT 25/2016 - Korekta raportu za I kwartał 2016 

 RAPORT 24/2016 - Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 

 RAPORT 23/2016 - Wykreślenie zastawu na wierzytelności Emitenta z rejestru zastawów 

 RAPORT 22/2016 - Korekta raportu bieżącego 21/2016

 RAPORT 21/2016 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej. Powołanie wiceprezesa zarządu w spółce zależnej 

 RAPORT 20/2016 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 r. 

 RAPORT 19/2016 - Przekształcenie spółki iFun4all w spółkę akcyjną

 RAPORT 18/2016 - Anonsowanie nowej gry spółki zależnej Emitenta

 RAPORT 17/2016 - Anonsowanie nowej gry 

 RAPORT 16/2016 - Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta: Green Game: TimeSwapper 

 RAPORT 15/2016 - Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o podpisaniu zobowiązania do niezbywania akcji Bloober Team S.A.

 RAPORT 14/2016 - Wykup wszystkich obligacji serii I 

 RAPORT 13/2016 - Wykup wszystkich obligacji serii B

 RAPORT 12/2016 - Akceptacja gry spółki zależnej Emitenta na platformy Steam oraz iOS

 RAPORT 11/2016 - Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. 

 RAPORT 10/2016 - Korekta raportu bieżącego 9/2016 

 RAPORT 9/2016 - Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia iFun4all sp. z o.o. oraz dopuszczenia akcji przekształconej spółki do obrotu na rynku NewConnect

 RAPORT 8/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 RAPORT 7/2016 - Wyznaczenie światowej daty premiery gry Layers of Fear 

 RAPORT 6/2016 - GOG.com platformą dystrybucji gry Layers of Fear w wersji na PC oraz MAC OS

 RAPORT 5/2016 - Edycja limitowana gry Layers of Fear 

 RAPORT 4/2016 - Aspyr Media Inc. wydawcą gry Layers of Fear  

 RAPORT 3/2016 - Wykup w całości obligacji serii H 

 RAPORT 2/2016 - Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta  

 RAPORT 1/2016 - Przejście procesu certyfikacji Sony Computer Entertainment America przez grę Layers of Fear na Playstation 4