Raporty bieżące 2015

 RAPORT 70/2015 - Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry Layers of Fear

 RAPORT 69/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta - „Red Game without a great name”

 RAPORT 68/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta 

 RAPORT 67/2015 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 

 RAPORT 66/2015 - Zaktualizowany plan wydawniczy 

 RAPORT 65/2015 - Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. 

 RAPORT 64/2015 - Korekta raportu bieżącego 63/2015

 RAPORT 63/2015 - Gra Layers of Fear na Nvidia GeForce

 RAPORT 62/2015 - Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami

 RAPORT 61/2015 - Data ukazania się gry Layers of Fear w usłudze Xbox One Preview 

 RAPORT 60/2015 - Gra Layers of Fear dopuszczona do programu Xbox One Preview

 RAPORT 59/2015 - Wpis zastawu na wierzytelności Emitenta do rejestru zastawów

 RAPORT 58/2015 - Nawiązanie współpracy z United Talent Agency

 RAPORT 57/2015 - Wykup obligacji serii G

 RAPORT 56/2015 - Ukazanie się gier Emitenta na Humble Store i Amazon Store

 RAPORT 55/2015 - Red Game Without a Great Name na PS Vita

 RAPORT 54/2015 - Zaakceptowanie konceptu gry Layers of Fear przez Microsoft

 RAPORT 53/2015 - Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

 RAPORT 52/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL w wersji na PC oraz MAC

 RAPORT 51/2015 - Zmiana daty premiery gry Layers of Fear

 RAPORT 50/2015 - Powołanie Zarządu nowej kadencji

 RAPORT 49/2015 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 21 lipca 2015 r.

 RAPORT 48/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta

 RAPORT 47/2015 - Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2014

 RAPORT 46/2015 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014

 RAPORT 45/2015 - Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

 RAPORT 44/2015 - Jednostkowy raport roczny za rok 2014

 RAPORT 43/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear

 RAPORT 42/2015 - Dokonanie odpisów aktualizacyjnych

 RAPORT 41/2015 - Zmiana daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lipca 2015 roku

 RAPORT 40/2015 - Zaproszenie na czat inwestorski z Zarządem Spółki

 RAPORT 39/2015 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego

 RAPORT 38/2015 - Ukończenie beta-testów gry spółki zależnej Emitenta

 RAPORT 37/2015 - Zakończenie prac nad grą BRAWL na PC oraz MacOS

 RAPORT 36/2015 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

 RAPORT 35/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 r.

 RAPORT 34/2015 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

 RAPORT 33/2015 - Ukończenie prac nad wersją alpha nowej gry spolki zależnej Emitenta

 RAPORT 32/2015 - Anonsowanie nowej gry Emitenta

 RAPORT 31/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL na PlayStation 4 na terytorium Azji

 RAPORT 30/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL na NVIDIA Shield

 RAPORT 29/2015 - Raport kwrtalny za I kwartał 2015 r.

 RAPORT 28/2015 - Nabycie przez Emitenta własnych dłużnych papierów wartościowych

 RAPORT 27/2015 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 RAPORT 26/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL

 RAPORT 25/2015 - Zawarcie umowy z Techland sp. z o.o.

 RAPORT 24/2015 - Upublicznienie akcji serii D Bloober Team S.A.

 RAPORT 23/2015 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Bloober Team S.A.

 RAPORT 22/2015 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

 RAPORT 21/2015 - Zawarcie umowy z Techland sp. z o.o.

 RAPORT 20/2015 - Planowane premiery gry BRAWL

 RAPORT 19/2015 - Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D

 RAPORT 18/2015 - Podsumowanie subskrypcji Akcji serii D

 RAPORT 17/2015 - Akceptacja gry BRAWL przez firmę NVIDIA na platformę NVIDIA Shield

 RAPORT 16/2015 - Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

 RAPORT 15/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 RAPORT 14/2015 - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D

 RAPORT 13/2015 - Akceptacja konceptu gry Blind’n’Bluff spółki zależnej Emitenta przez firmy Sony oraz Microsoft

 RAPORT 12/2015 - Powołanie nowego członka Zarządu

 RAPORT 11/2015 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 9 lutego 2015 r.

 RAPORT 10/2015 - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

 RAPORT 9/2015 - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

 RAPORT 8/2015 - Zakończenie prac nad wersją beta gry BRAWL na PC, MacOS oraz PlayStation Vita

 RAPORT 7/2015 - Zawarcie umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

 RAPORT 6/2015 -  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 RAPORT 5/2015 - Zakończenie prac nad wersją beta specjalnej edycji gry Brawl

 RAPORT 4/2015 - Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami

RAPORT 1/2012 RAPORT 3/2015- Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami

RAPORT 1/2012 RAPORT 2/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 lutego 2015 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 1/2015 - Wyznaczenie daty premiery gry Brawl na PlayStation 4