Raporty bieżące 2014

RAPORT 1/2012 RAPORT 1/2014 - Wpis zastawu na wierzytelności Emitenta do rejestru zastawów

RAPORT 1/2012 RAPORT 2/2014 - Wyznaczenie daty premiery gry Basement Crawl na PlayStation 4 na terytorium Europy

RAPORT 1/2012 RAPORT 3/2014 - Wyznaczenie daty światowej premiery gry A-men w wersji na PC na platformie Steampowered.com

RAPORT 1/2012 RAPORT 4/2014 - Wyznaczenie daty rozpoczęcia dystrybucji gry A-men w wersji na PC na platformie Desura.com

RAPORT 1/2012 RAPORT 5/2014 - Wyznaczenie daty rozpoczęcia dystrybucji gry A-men w wersji na PC na platformie Gamersgate.com

RAPORT 1/2012 RAPORT 6/2014 - Zmiana daty premiery gry

RAPORT 1/2012 RAPORT 7/2014 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 8/2014 - Niedojście do skutku emisji obligacji serii C

RAPORT 1/2012 RAPORT 9/2014 - Emisja obligacji serii E

RAPORT 1/2012 RAPORT 10/2014 - Wartość zobowiązań Emitenta na koniec IV kwartału 2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 11/2014 - Przydział obligacji serii D

RAPORT 1/2012 RAPORT 12/2014 - Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 13/2014 - Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach II Konkursu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL

RAPORT 1/2012 RAPORT 14/2014 - Wyznaczenie daty premiery gry Basement Crawl na PlayStation 4 na terytorium Stanów Zjednoczonych

RAPORT 1/2012 RAPORT 15/2014 - Wyznaczenie daty premiery gry Basement Crawl na PlayStation 4 na terytorium Europy

RAPORT 1/2012 RAPORT 16/2014 - Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału obligacji serii E

RAPORT 1/2012 RAPORT 17/2014 - Rozwiązanie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

RAPORT 1/2012 RAPORT 18/2014 - Rozpoczęcie prac nad nową grą

RAPORT 1/2012 RAPORT 19/2014 - Przyznanie dofinansowania w ramach POiG 6.5.2

RAPORT 1/2012 RAPORT 20/2014 - Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emitenta w ramach POiG 6.5.2

RAPORT 1/2012 RAPORT 21/2014 - Wykup obligacji serii D

RAPORT 1/2012 RAPORT 22/2014 - Przyznanie dofinansowania w ramach POiG 6.5.2

RAPORT 1/2012 RAPORT 23/2014 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT 1/2012 RAPORT 24/2014 - Raport kwartalny za I kwartał 2014r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 25/2014 - Przejście procesu certyfikacji Sony przez grę spółki zależnej Emitenta

RAPORT 1/2012 RAPORT 26/2014 - Prowadzenie prac nad nową grą

RAPORT 1/2012 RAPORT 27/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 28/2014 - Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 30 czerwca  2014r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 29/2014 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT 1/2012 RAPORT 30/2014 - Nawiązanie współpracy z Huawei Technologies Co. Ltd.

RAPORT 1/2012 RAPORT 31/2014 - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku upadłego jednostki zależnej od Emitenta –  Digital Games Services Sp. z o.o.

RAPORT 1/2012 RAPORT 32/2014 - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT 1/2012 RAPORT 33/2014 - Jendostkowy raport roczny za rok 2013 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 34/2014 - Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 35/2014 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 36/2014 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2014 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 37/2014 - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

RAPORT 1/2012 RAPORT 38/2014 - Zaproszenie na spotkanie z inwestorami i analitykami

RAPORT 1/2012 RAPORT 39/2014 - Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Basement Brawl

RAPORT 1/2012 RAPORT 40/2014 - Miasto Kraków partnerem gry Medium

RAPORT 1/2012 RAPORT 41/2014 - Akceptacja koncpetu gry Basement Brawl przez firmę Sony na PlayStation 4

RAPORT 1/2012 RAPORT 42/2014 - Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 43/2014 - Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa

RAPORT 1/2012 RAPORT 44/2014 - Wyznaczenie daty premiery gry Deathmatch Village

RAPORT 1/2012 RAPORT 45/2014 - Zawarcie umowy z NVIDIA Corporation

RAPORT 1/2012 RAPORT 46/2014 - Udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. na grę Basement Brawl w wersji na PlayStation 4 na terytorium Chin

RAPORT 1/2012 RAPORT 47/2014 - Udzielenie licencji Sony Computer Entertainment Inc. na grę Basement Brawl w wersji na PlayStation Vita na terytorium Chin

RAPORT 1/2012 RAPORT 48/2014 - Otrzymanie przez Emitenta decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

RAPORT 1/2012 RAPORT 49/2014 - Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 50/2014 - Rejestracja zmian statutu Emitenta

RAPORT 1/2012 RAPORT 51/2014 - Rozpoczęcie zamkniętych beta testów gry Basement Brawl

RAPORT 1/2012 RAPORT 52/2014 - Zakończenie prac preprodukcyjnych nad grą Scopophobia

RAPORT 1/2012 RAPORT 53/2014 - Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku jednostki zależnej od Emitenta – Digital Games Services Sp. z o.o.

RAPORT 1/2012 RAPORT 54/2014 - Premiera Basement Brawl na rynku chińskim

RAPORT 1/2012 RAPORT 55/2014 - Zmniejszenie stanu posiadania akcji

RAPORT 1/2012 RAPORT 56/2014 - Projekt Emitenta na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania