Raporty bieżące 2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 1/2013 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

RAPORT 1/2012 RAPORT 4/2013 - Wniosek Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 2.2, Schemat B MRPO

RAPORT 1/2012 RAPORT 5/2013 - Podpisanie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR

RAPORT 1/2012 RAPORT 6/2013 - Podpisanie znaczącej umowy z Shpaga Games S.A.

RAPORT 1/2012 RAPORT 7/2013 - Premiera gry A-men w wersji na PlayStation 3 na terytorium Ameryki Północnej

RAPORT 1/2012 RAPORT 8/2013 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012

RAPORT 1/2012 RAPORT 9/2013 - Zawarcie istotnej umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

RAPORT 1/2012 RAPORT 11/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzrnia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 12/2013 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego zarok obrotowy 2012.

RAPORT 1/2012 RAPORT 13/2013 - Ogłoszenie o pracach nad nową grą

RAPORT 1/2012 RAPORT 14/2013 - Korekta raportu bieżącego nr 12/2013

RAPORT 1/2012 RAPORT 15/2013 - Ukończenie prac nad grą

RAPORT 1/2012 RAPORT 16/2013 Zawarcie istotnych umów z Sony Computer Entertainment Inc.

RAPORT 1/2012 RAPORT 17/2013 Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT 1/2012 RAPORT 20/2013 - Informacja o incydentalnym naruszeniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT 1/2012 RAPORT 21/2013 - Uchwaly podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2013r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 22/2013 - Zakończenie prac nad nowym tytułem przez spółkę zależną

RAPORT 1/2012 RAPORT 23/2013 - Ogłoszenie terminu wydania gry A-men w Stanach zjednoczonych i Kanadzie

RAPORT 1/2012RAPORT 24/2013 - Wniosek Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 2.2, Schemat A MRPO

RAPORT 1/2012 RAPORT 25/2013 - Ukończenie prac nad grą A-men 2

RAPORT 1/2012RAPORT 26/2013 - Powzięcie informacji o dacie premiery gry spółki zależnej Emitenta

RAPORT 1/2012RAPORT 27/2013 - Emisja obligacji serii B

RAPORT 1/2012RAPORT 28/2013 - Przewidywane warianty przychodów warunkowane pełnym uplasowaniem emisji obligacji serii B

RAPORT 1/2012 RAPORT 29/2013 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za II kwartał 2013r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 30/2013 - Premiera dwóch gier spółek zależnych

RAPORT 1/2012 RAPORT 31/2013 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013r.

RAPORT 1/2012 RAPORT 33/2013 - Przydział obligacji serii B

RAPORT 1/2012 RAPORT 36/2013 - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

RAPORT 1/2012RAPORT 37/2013 - Zakończenie prac preprodukcyjnych nad gra

RAPORT 1/2012 RAPORT 38/2013 - Emisja obligacji serii C

RAPORT 1/2012 RAPORT 39/2013 Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Ameryki Północnej

RAPORT 1/2012 RAPORT 40/2013 - Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Europy

RAPORT 1/2012  RAPORT 41/2013 - Raport kwartalny za trzeci kwartał 2013

RAPORT 1/2012  RAPORT 42/2013 - Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013 

RAPORT 1/2012 RAPORT 43/2013 - Wyznaczenie daty premiery gry A-men 2 oraz Deathmatch Village w wersji na PlayStation 3 oraz PlayStation Vita na terytorium Azji z wyłączeniem Japonii 

RAPORT 1/2012 RAPORT 44/2013 - Wyznaczenie daty premiery bundle pack w skład którego wejdą gry A-men i A-men 2 w Europie

RAPORT 1/2012  RAPORT 45/2013 - Zawarcie istotnej umowy z Valve Corporation

RAPORT 1/2012 RAPORT 46/2013 - Zawarcie istotnej umowy z Gamer\'s Gate AB

RAPORT 1/2012  RAPORT 47/2013 - Zawarcie istotnej umowy z Desura Pty Ltd.

RAPORT 1/2012  RAPORT 48/2013 - Zakwalifikowanie Bloober Team S.A. do indeksy NCIndex30

RAPORT 1/2012  RAPORT 49/2013 - Wniosek Emitenta na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach II Konkursu przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL