Raporty bieżące 2012

RAPORT 1/2012RAPORT 1/2012 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

RAPORT 2/2012RAPORT 2/2012 - Ogłoszenie terminu wydania gry Assault Armies w Japonii

RAPORT 3/2012RAPORT 3/2012 - Ogłoszenie terminu wydania gry A-men w Europie

RAPORT 4/2012RAPORT 4/2012 - Wniosek spółki zależnej Emitenta na liście rekomendowanych wniosków do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 PO IG

RAPORT 5/2012RAPORT 5/2012 - Podpisanie przez spółkę zależną umowy z Microbiolab sp. z o.o.

RAPORT 6/2012RAPORT 6/2012 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

NEW CONNECTRAPORT 7/2012 - Premiera gry Assault Armies w Japoni

NEW CONNECTRAPORT 9/2012 - Zawarcie istotnej umowy z Sony Computer Entertainment Europe Ltd.

NEW CONNECTRAPORT 10/2012 - Zawarcie istotnej umowy z TopWare Interactive, Inc.

NEW CONNECTRAPORT 11/2012 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2011

NEW CONNECTRAPORT 14/2012 - Gra A-men w wersji na konsolę PlayStation

NEW CONNECTRAPORT 15/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

NEW CONNECTRAPORT 16/2012 - Powołanie członka Rady Nadzorczej

NEW CONNECTRAPORT 17/2012 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

NEW CONNECTRAPORT 18/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku

NEW CONNECTRAPORT 19/2012 - Zgłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza

NEW CONNECTRAPORT 20/2012 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

NEW CONNECTRAPORT 21/2012 - Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą

NEW CONNECTRAPORT 22/2012 - Rezygnacja osoby nadzorującej

NEW CONNECTRAPORT 23/2012 - Powołanie osób nadzorujących

NEW CONNECTRAPORT 24/2012 - Uchwały podjęte przez WZA

NEW CONNECTRAPORT 25/2012 - Korekta raportu bieżącego nr 24/2012

NEW CONNECTRAPORT 26/2012 - Rezygnacja osoby nadzorującej

NEW CONNECTRAPORT 27/2012 - Zawarcie umowy istotnej z Namco Bandai Partners S.A.S.

NEW CONNECTRAPORT 29/2012 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

NEW CONNECT RAPORT 31/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 3 października 2012 r.

NEW CONNECTRAPORT 32/2012 - Zmiana terminu NWZ na 9 października 2012 r.

NEW CONNECTRAPORT 33/2012 - Zawarcie istotnej umowy z Team17 Software Ltd.

NEW CONNECTRAPORT 34/2012 - Premiera gry Music Master Chopin:Classic i Music MAster Chopin: Rock w wersji na iOS

NEW CONNECTRAPORT 35/2012 - Ogłoszenie terminu wydania gry A-men na konsolę PlayStation 3

NEW CONNECTRAPORT 37/2012 - Rezygnacja osoby nadzorującej

NEW CONNECT RAPORT 38/2012 - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

NEW CONNECTRAPORT 39/2012 - Zawarcie Warunkowej Umowy Inwestycyjnej

NEW CONNECT RAPORT 40/2012 - zawarcie istotnej umowy z Namco Bandai Games America Inc.

NEW CONNECTRAPORT 41/2012 Uchwaly podjęte przez NWZA 9 października 2012

NEW CONNECTRAPORT 42/2012 Wybór członka Rady Nadzorczej

NEW CONNECTRAPORT 44/2012 - Zawiązanie spółki zależnej

NEW CONNECTRAPORT 45/2012 - Istotna zmiana umowy spółki zaleznej

NEW CONNECTRAPORT 46/2012 - Zawarcie istotnej umowy z Freeky Games sp. z o.o. w organizacji

NEW CONNECTRAPORT 47/2012 - Zawarcie istotnej umowy z S.A.D. GmbH