Rada Nadzorcza

Andrzej Zyguła – Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Katedrze Rynków Finansowych, współautor i autor licznych publikacji związanych z problematyką rynków finansowych. Współpracował z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  m.in. w charakterze eksperta ds. weryfikacji planów rozwoju przedsiębiorstw i ewaluacji on-going.

Maciej Niewiadomski – Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie o specjalności Robotyka, Przywództwa na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Księgowości na Wydziale Zarządzania AGH. Absolwent studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od początku związany z motoryzacją. Pracował dla firm Daewoo, Valeo, Delphi i BWi w Korei, Luksemburgu, Polsce i Chinach.

Łukasz Rosiński – posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego na specjalności Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe. Ponadto studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft w Niemczech. Jest także absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Marek Borek – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, inwestycji oraz marketingu internetowego. Współpracował ze spółką Bloober Team w latach 2011-2012 jako CFO, następnie sprawował funkcje prezesa zarządu, dyrektora rozwoju biznesu w spółkach zajmujących się produkcją oprogramowania i dystrybucją oprogramowania. 

Rafał Małek – Absolwent kierunku „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Podyplomowych Studiów „Ubezpieczenia Gospodarcze” na tejże uczelni. W latach 1998-2006 asystent w Katedrze Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Praktyka w instytucjach finansowych, w tym liczne szkolenia i kursy z zakresu finansów i marketingu. W latach 2013-14 członek Rady Nadzorczej spółki „SMS Kredyt Holding” SA. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na Giełdzie w Warszawie. 

Piotr Jędras – absolwent kierunku „Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle” na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Pracował w kilku instytucjach finansowych takich jak: DM ING SA, Polbank SA, BZ WBK SA, oraz na stanowiskach kierowniczych w PTF SA i SANTANDER CONSUMER BANK SA.