Oświadczenie Piotra Babieno - prezesa Bloober Team SA

Szanowni Akcjonariusze,

Dynamika działań w spółce Bloober Team jest obecnie niezwykle duża, a zaplanowane przez nas działania mamy nadzieję pozwolą na osiągnięcie rekordowych wyników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wczoraj doszło do sprzedaży transakcją pozagiełdową pakietu moich akcji. Ich sprzedaż związana jest z potencjalną inwestycją, która nie stanowi podstawowej działalności firmy, ale pośrednio przyczyni się finalnie do zwiększenia jej przychodów. Inwestycja nie będąca “core” działalnością spółki dodatkowo obarczona dużym ryzykiem nie powinna być realizowana na tym etapie przez Bloober Team. W związku z tym podjąłem decyzję o podjęciu ryzyka prywatnie – mając nadzieję, że wpłynie ona pozytywnie na wszystkie plany spółki.

Dokonana transakcja nie oznacza, że zakres moich obowiązków jako prezesa Bloober Team się zmniejszy wręcz przeciwnie – pracy na rzecz spółki przybędzie, a w przypadku sukcesu przedsięwzięcia będę mógł znacząco zwiększyć stan posiadanych przez mnie akcji Bloober Team SA.

Chciałem również podkreślić, że pakiet akcji został objęty przez instytucję, która mocno wierzy w spółkę. Zakup akcji praktycznie bez dyskonta pokazuje również wiarę w potencjał wzrostu wartości Bloober Team SA.

Podejmując tę wiążąca się dla mnie z osobistym ryzykiem decyzję wyrażam nadzieję, że będzie ona korzystna zarówno dla mnie jak i wszystkich akcjonariuszy spółki. Wierzę, że te działania przyczynią się do dalszego budowania pozycji Bloober Team. Dziękując za zaufanie, korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich akcjonariuszy i sympatyków firmy i życzę by ten 2017 rok był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż rekordowy dla spółki 2016.

Z poważaniem,

Piotr Babieno

Prezes Zarządu