Kalendarium

13/2/2019 - Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

14/5/2019 - Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

31/5/2019 - Jednostkowy raport roczny za 2018 rok oraz skonsolidowany raport roczny.

13/8/2019 - Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

13/11/2019 - Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.