Kalendarium

14/02/2017 - publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2016 roku

04/05/2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11/05/2017 - publikacja wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

30/05/2017 - publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2016

10/08/2017 - publikacja wyników finansowych za II kwartał 2017 roku

09/11/2017 - publikacja wyników finansowych za III kwartał 2017 roku