iFun4all uplasował wszystkie nowe akcje i celuje w NewConnect

iFun4all, spółka zależna giełdowego Bloober Team, pozyskała w drodze prywatnej emisji akcji 2,2 mln zł i stara się o debiut na NewConnect na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. Cześć swoich papierów zbyła również “spółka matka” - Bloober Team, uzyskując z tego tytułu 2,1 mln zł, pozostając jednocześnie większościowym udziałowcem iFun4All.

- Zainteresowanie naszymi akcjami znacznie przekroczyło to czego oczekiwaliśmy. Uplasowaliśmy całą oferowaną pulę. Inwestorzy wycenili spółkę na ponad 13 mln zł- komentuje Michał Mielcarek, prezes iFun4All. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dokończenie produkcji i wydanie gry Serial Cleaner, produkcję i marketing kolejnych dwu tytułów oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie Real-World Data. – Zwłaszcza marketing jest dla nas kluczowy. Chcemy uniknąć sytuacji w której mamy świetny produkt nie poparty silną kampanią marketingową - podkreśla Michał Mielcarek. Prywatna oferta była pierwszym krokiem w kierunku rynku publicznego. – Chcielibyśmy wprowadzić akcje do obrotu na NewConnect jak najszybciej to będzie możliwe. Nie przewidujemy przy okazji kolejnej emisji akcji, a papiery znajdujące się w rękach Bloober Team i pracowników spółki objęte są 18 miesięcznym lock-upem -precyzuje prezes.

Przy okazji emisji prywatnej iFun4All, część inwestycji w spółkę zrealizował Bloober Team. – Zdecydowaliśmy się odsprzedać część naszego pakietu akcji w związku z bardzo dużym zainteresowaniem akcjami spółki, ale jednocześnie pozostawiliśmy sobie pakiet kontrolny. Pozyskaliśmy do spółki ponad 2 mln zł. Oczywiście na skutek wyceny spółki iFun4All związanej z prywatną ofertą akcji, posidane przez Bloober Team aktywa będą miały dużo wyższą wycenę. Wierzymy jednak, że to dopiero początek wzrostu wyceny tej spółki. Serial Cleaner zapowiada się na bardzo mocną pozycję i liczymy na to, że wartość akcji iFun4all będących w naszym posiadaniu będzie dużo wyższa - podkreśla Piotr Babieno, prezes Bloober Team. Po rejestracji akcji nowej emisji iFun4all, udział Bloober Team w spółce wynosił będzie 50,56%. Nowi akcjonariusze dysponować będą 32,8% papierów, a pozostałe akcje będą w rękach pracowników.