Dane teleadresowe Spółki

Bloober Team SA

ul. Cystersów 9

31-553 Kraków

tel. +48 12 35 38 555

fax +48 12 35 93 934

mail: biuro@blooberteam.com

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380757. Kapitał zakładowy 176 729,90 zł w pełni opłacony

NIP 676-238-58-17

REGON 120794317