Bloober Team zanotował rekordowy kwartał

Bloober Team wypracował najlepsze wyniki kwartalne w całej swojej historii. Tylko w II kw. 2016 r. zysk netto krakowskiej spółki wyniósł 3,2 mln zł i był niemal tak wysoki jak w całym ubiegłym roku. Przychody Bloober Team w pierwszym półroczu były o 100 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r.

Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,75 mln zł (wzrost o 68%), Bloober Team wypracował w II kwartale 2016 r. 2,2 mln zł zysku operacyjnego (0,26 mln zł w analogicznym okresie 2015 r.). Zysk netto wyniósł 3,2 ml zł (0,19 mln zł w 2015 r.). Uwzględnia on 1,8 mln zł wpływów z tytułu zbycia części udziałów w spółce zależnej iFun4All. Narastająco przychody krakowskiego developera osiągnęły poziom 6,53 mln zł (wzrost o 100% r-d-r), a zysk netto 3,6 mln zł, czyli więcej niż w całym ubiegłym roku. – Dopiero się rozkręcamy. Naszym celem jest żeby cały bieżący rok, także kolejne lata były dla spółki rekordowe. Mamy do tego solidne podstawy. Czekają nas 3 premiery nowych tytułów, które już anonsowaliśmy, ale szykujemy również kilka niespodzianek, nie tylko takich jak ostatnie niezapowiedziany dodatek do Layers of Fear- zaznacza Piotr Babieno, prezes Bloober Team.