Bloober Team w gronie spółek top picks DM Trigon

Bloober Team został wybrany przez Dom Maklerski Trigon do grupy najbardziej atrakcyjnych spółek pod względem inwestycyjnym w 2017 roku. To dobry znak dla krakowskiego gamedevelopera, który planuje przenieść notowania akcji na rynek główny do końca czerwca i właśnie rozpoczął kampanię promocyjną najnowszej produkcji – gry >observer_.

            Początek roku wygląda dla Bloober Team bardzo obiecująco. Właśnie ruszyła kampania promocyjna gry >observer_. Tytuł został entuzjastycznie przyjęty przez środowisko branżowe i uznany przez część mediów za jeszcze ciekawszy, niż dotychczasowy hit krakowskiego studia – „Layers of Fear”. Już 19 stycznia spółka weźmie udział w konferencji organizowanej przez DM Trigon. - Nasza tegoroczna konferencja poświęcona będzie top-picks Trigon, czyli spółkom, które naszym zdaniem wydają się najbardziej atrakcyjnymi pomysłami inwestycyjnymi na 2017 rok – mówi Michał Czerwiński, analityk DM Trigon. - W tym gronie znalazł się również Bloober Team, który z uwagi na planowane premiery gier oraz dotychczas wydane tytuły może osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 roku, co biorąc pod uwagę wciąż atrakcyjną wycenę, może się naszym zdaniem przełożyć na istotny wzrost kursu akcji spółki – dodaje Michał Czerwiński.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Bloober Team informował o zwiększeniu udziału inwestorów instytucjonalnych w kapitale akcyjnym spółki. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wraz z zarządzanymi przez siebie funduszami objęło łącznie 5,09 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. To czwarte po Trigon TFI, MetLife TFI, TFI PZU towarzystwo funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie Bloober Team. – Cieszy nas zaufanie, którym obdarzyli spółkę inwestorzy i wiążemy je z przyjętą przez nas strategią. Do końca 2019 chcemy stać się jednym z najlepszych producentów horrorów psychologicznych na świecie – podkreśla Piotr Babieno, prezes Bloober Team. W grudniu zarząd zapowiedział przeniesienie notowań walorów spółki na rynek główny GPW. Przeniesienie będzie miało charakter techniczny i nie będzie związane z emisją nowych akcji.