Kalendarium

13/02/2018 - publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku

11/05/2018 - publikacja wyników finansowych za I kwartał 2018 roku

28/06/2018 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10/08/2018 - publikacja wyników finansowych za II kwartał 2018 roku

09/11/2018 -publikacja wyników finansowych za III kwartał 2018 roku