Kalendarium

28/01/2016 - publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2015 roku

11/05/2016 - publikacja wyników finansowych za I kwartał 2016 roku

14/06/2016 - publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2015

10/08/2016 - publikacja wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

09/11/2016 - publikacja wyników finansowych za III kwartał 2016 roku